Hinova

Bij Hinova zijn de innovaties ondergebracht die telers ondersteunen bij het duurzame telen volgens de filosofie van Het Nieuwe Telen (HNT).

Een belangrijke ontwikkeling voor Hinova is het VentilationJet Systeem®, waarmee op een natuurlijke wijze de vochthuishouding en luchtbeweging in een kas wordt geregeld.
Dit in eigen huis ontwikkelde en gepatenteerde systeem is gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

  • Het drogen van de kaslucht door plaatselijk buitenlucht in te blazen en deze lucht te mengen met de kaslucht.
  • Het met een verticaal ventilatiesysteem in beweging brengen van de kaslucht, vooral ook in en door het gewas. Hierdoor ontstaat een homogeen klimaat en worden infectiehaarden vermeden.
  • Het stimuleren van deze ontwikkeling door actief mee te werken aan begeleiding en monitoring van deze projecten door experts op hun vakgebied en door het initiëren van gebruikersgroepen waarmee het contact onderling en met de experts wordt bevorderd.

Hinova heeft het VentilationJet Systeem® ontwikkeld met gebruikmaking van de deskundige specialisten van onder anderen Wageningen University Research (WUR), Hoogendoorn Growth Management en Let’s Grow, toeleveranciers en natuurlijk de telers die vanaf het begin hun betrokkenheid hebben getoond.

Het Productschap voor de Tuinbouw heeft een belangrijke rol gespeeld in het op gang brengen van deze nieuwe ontwikkeling door de “Early Adaptors” financieel te steunen.