Het creëren van meer luchtbeweging was dé oplossing

“Het was vaak klam en benauwd in de kas. Ook voor het gewas was het kasklimaat niet optimaal. De planten waren regelmatig te nat van binnen, wat onder meer leidde tot problemen met rot en schimmels.”

De teeltman heeft geen spijt van de gedane investering. De verticale ventilatoren zorgen namelijk voor meer luchtbeweging en een actiever en gelijkmatiger kasklimaat.

In de eerste plaats is de luchtbeweging prettig voor onze medewerkers. Zij zijn vrolijker en de productiviteit ligt hoger. Daarbij droogt het gewas sneller op, bijvoorbeeld na een bespuiting. Hierdoor hebben we minder te stellen met schimmels en andere teeltissues.”

Christiaan Rinkel - Verantwoordelijk voor alle teeltzaken

Published: